Na cestě k demokratické kultuře na střední škole

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001429
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.4.2020 – 30.6.2022
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. monitorovacím období
Postup projektových prací v 2. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období
Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období
Postup projektových prací v 5. monitorovacím období (závěrečném)
Výstupy

————————————————-

Cílem projektu je podpořit koncepční rozvoj demokratické kultury na 4 středních školách v Praze a podpořit žáky s OMJ na těchto školách v oblasti kompetencí ke vzdělávání a k plnohodnotné účasti v životě SŠ. Cílem je také rozšířit dovednosti učitelů SŠ k vedení dialogických hodin předmětového vyučování a třídnických hodin s využitím témat pro demokratickou kulturu. Žákům SŠ chce projekt nabídnout vzdělávání v tématech pro DK prostřednictvím jejich vlastní odborně facilitované mediální tvorby a využitím jejích výsledků ve vyučování. Souvisejícím cílem je rozšířit možnosti žáků seznámit se s praxí a principy fungování demokratických organizací a institucí místních komunit formou „service learning“, tj. učení se službou při jejich studijních stážích. Projekt si klade také za cíl umožnit školám navázat spolupráci s demokratickými organizacemi místních komunit a postupně je rozvinout ve strategická partnerství. Dílčím cílem projektu je posílení schopnosti středních škol průběžně hodnotit vlastní demokratickou kulturu a rozvíjet ji ve sledu kroků a změn v souladu s požadavky demokratické a inkluzivní školní praxe..

Kalendář projektu: 

  • 1.4.2020-30.9.2020 – realizace 1. období realizace
  • 31.10.2020 – odevzdání zprávy o realizaci

Vybrané aktivity:

KA1_Multimediální tvorba žáků středních škol pro demokratickou kulturu (DK)
KA2_Průvodci pro demokratickou kulturu na SŠ
KA3_Podpora žáků s OMJ na SŠ v adaptačním období
KA4_Strategická partnerství školy a organizace místní komunity pro posílení demokratické kultury

Postup projektových prací v 1. monitorovacím období:

Postup projektových prací v 2. monitorovacím období:

Postup projektových prací ve 3. monitorovacím období:

Postup projektových prací ve 4. monitorovacím období:

Postup projektových prací v 5. monitorovacím období (závěrečném):

Výstupy: