doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
předsedkyně
Katedra speciální pedagogiky PedF UK
M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
(+420) 221 900 270
vanda.hajkova@seznam.cz

Mgr. Helena Hrbáčová
vedoucí sekce Škol a školských zařízení při dětských léčebnách
a ozdravovnách

reditel@skola-jsk.cz

PaedDr. Iva Křivánková
vedoucí sekce Škol a školských zařízení při nemocnicích
iva.krivankova@skolaftn.cz

Mgr.Blanka Kovandová
kovandova.blanka@seznam.cz

Mgr. Dušana Chrzová, Ph.D.
Dusana.Chrzova@seznam.cz

Mgr. Eliška Ježková
jezkova.E@seznam.cz

PaedDr. Hana Šmejkalová
smejkalovah@ippp.cz