Na cestě udržitelného rozvoje na střední škole

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002092
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.1.2022 – 31.10.2023
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. období realizace projektu
Postup projektových prací v 2. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 4. období realizace projektu
Postup projektových prací v závěrečném období realizace projektu
Výstupy

————————————————-

Cílem projektu je podpořit udržitelný rozvoj a demokratickou kulturu na 4 středních školách v Praze. V rámci 3 klíčových aktivit přivede žáky SŠ k aktivní práci s principy demokratické kultury, učitele SŠ k inovaci obsahů předmětových a třídnických hodin, zavede profesní pozice průvodců pro demokratickou kulturu na 4 středních školách, zapojí organizace místních komunit do vzdělávací činnosti školy v nově koncipovaném výukovém programu škol pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

Kalendář projektu: 

  • Od 1.1.2022 – do 30. 6. 2022 – realizace 1. období projektu
  • 30. 7. 2022 – odevzdání zprávy o realizaci za 1. období projektu

  • Od 1. 7. 2022 – do 31.12. 2022 – realizace 2. období projektu

  • 30. 1. 2023 – odevzdání zprávy o realizaci za 2. období projektu

  • Od 1. 1. 2023 – do 30. 6. 2023 – realizace 3. období projektu

  • 30. 7. 2023 – odevzdání zprávy o realizaci za 3. období projektu

  • Od 1. 7. 2023 – do 31. 10. 2023 – realizace 4. období projektu

  • 30. 11. 2023 – odevzdání závěrečné zprávy projektu

Vybrané aktivity:

KA1_Udržitelný rozvoj a rozvoj demokratické kultury v aktivní tvorbě žáků SŠ
KA2_Odborný průvodce pro demokratickou kulturu na SŠ
KA3_Výukový program místně orientovaného učení žáků SŠ pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost

Postup projektových prací v 1. období realizace projektu:

V průběhu 1. období realizace byly zahájeny 3 klíčové aktivity projektu dle plánovaného harmonogramu a zapojeny CS pedagogů a žáků na 4 středních školách ( 2 gymnáziích a 2 středních odborných školách) v Praze. Proběhla úvodní hodnocení inkluzivní praxe na středních školách pro budoucí sledování jejich pokroku. 17 pedagogů SŠ získalo metodické kompetence v odborné přípravě, kterou zajistili lektoři vysoké školy. Formou 3 depistážních nástrojů (strukturovaných dotazníků) byly na školách zjišťovány podmínky pro stanovení projektových postupů. Bylo zjištěno, že pedagogové tvoří z hlediska potřeb i zkušeností s projektovou prací heterogenní cílovou skupinu. Pro CS žáků byl připraven Zájmový kompas jako nástroj měření osobních zájmů, postojů a aktivity žáků pro udržitelný rozvoj v jeho sociálním pilíři. Ve spolupráci s žáky a pedagogy byla vybrána témata videotvorby žáků pro jejich vlastní učení a nastaveny podmínky pro otevření 4 paralelně probíhajících volitelných seminářů. V rámci KA3 zaměřené na přípravu modelu výuky s využitím moderních prvků MoU ( besed, exkurzí, šetření, questů aj. investigací v terénu místní komunity) byly na 4 SŠ vytvořeny 3 členné pracovní týmy pedagogů.

Postup projektových prací v 2. období realizace projektu:

Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu:

Postup projektových prací ve 4. období realizace projektu:

Postup projektových prací v závěrečném období realizace projektu: