Fórum praktiků v JÚŠ 2024

Somatopedická společnost, z.s. a Jedličkův ústav a školy Vás srdečně zvou k účasti na Fóru praktiků dne 10. května 2024 s titulem Muži ve speciální pedagogice. Fórum praktiků letos vystřídá pravidelné Diagnostické dny.

Program

9:45 – 10:00    Prezence účastníků a zahájení  (JÚŠ- budova škol, 1. poschodí, divadelní sál)

10:00 – 11:00   I. blok: Prezentace speciálně pedagogických pracovišť a profesních zkušeností speciálních pedagogů

11:00 – 11:15   II. blok: Prezentace výsledků šetření provedeného mezi současnými studenty speciální pedagogiky na pedagogických                                                 fakultách k  prestiži a genderovému kontextu jejich studijní přípravy

11:15 – 11:35   Přestávka, občerstvení

11:35 – 12:30   III. blok: Prezentace speciálněpedagogických pracovišť a profesních zkušeností speciálních pedagogů

12:30 – 13:00   Prohlídka JÚŠ s výkladem, závěr

 

Fórum praktiků se koná v divadelním sále školy Jedličkova ústavu v 1. patře školní budovy, U Jedličkova ústavu 2, Praha 4. Dopravní spojení vede přes Metro C, stanice Vyšehrad, dále pěšky podél kongresového centra k budově školy cca 10 minut.

Fórum praktiků proběhne v rámci realizace projektu OPZ+ Speciální pedagog: inspirací k volbě profese, reg. číslo CZ.03.01.02/00/22_020/0000873, účast na akci je bezplatná.

Na akci je potřeba se registrovat do 30. 4. 2024 prostřednictvím registračního formuláře dostupného z https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdW9wd3pO5tXifVy9kCEAOhM3zSc_6pjQzeq1qQvS4YLt3A/viewform

Akce není určena pouze členům Somatopedické společnosti, jsou na ní vítáni studenti pedagogických fakult a pedagogická veřejnost.

Více info: vanda.hajkova@seznam.cz