Somatopedická společnost, z.s.

tradičně sdružuje odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukaci dětí a mládeže s tělesným postižením, chronicky oslabených a nemocných, s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči o tyto děti a žáky. Somatopedická společnost je profesně orientovaná NNO, založená v roce 1991 jako občanské sdružení, od ledna 2017 je právní formou zapsaný spolek (z.s.)

NEJNOVĚJŠÍ AKTUALITY
NEJNOVĚJŠÍ PROJEKTY