Speciální pedagog: inspirací k volbě profese

Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_020/0000873
OP: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s.
Realizace: 1.1.2024 – 31.12.2025
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. období realizace projektu
Postup projektových prací v 2. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu
Postup projektových prací ve 4. závěrečném období realizace projektu
Výstupy – produkty projektu

————————————————-

Cílem projektu je zviditelnit společensky významný obor speciální pedagogika bez stereotypního vnímání kariérních perspektiv žen a mužů, kteří v něm působí. Prostředkem k dosažení projektového cíle je zavedení a pilotní ověření aktivit a vzdělávacích postupů realizovaných na úrovni středních škol, vysokých škol a zaměstnaneckých organizací v Ústeckém kraji a v Hl. m. Praze, které povedou k podpoře zájmu žáků středních škol o studijní obor speciální pedagogika a k motivaci studentů pedagogických fakult k pracovnímu působení v tomto oboru po absolvování vysokoškolské přípravy.

Kalendář projektu: 

  • Od 1.1.2024 – do 30. 6. 2024 – realizace 1. období projektu
  • Od 1. 7. 2024 – do 31.12. 2024 – realizace 2. období projektu
  • Od 1. 1. 2025 – do 30. 6. 2025 – realizace 3. období projektu
  • Od 1. 7. 2025 – do 31. 12. 2025 – realizace 4. období projektu

Aktivity projektu:

KA1 – Působení ambasadorů oboru speciální pedagogika na středních školách v Ústeckém kraji a v Praze.
KA2 – Organizace Boy Days pro studenty středních a vysokých škol v pracovních organizacích, v nichž působí speciální pedagogové.
KA3 – Sdílení a přenos zkušeností ze studia speciální pedagogiky na vysokých školách, vč. síťování vysokoškolských pracovišť a pracovních organizací.
KA4 – Evaluace aktivit projektu.

Postup projektových prací v 1. období realizace projektu:

….

Postup projektových prací v 2. období realizace projektu:

Postup projektových prací ve 3. období realizace projektu:

Postup projektových prací ve 4. závěrečném období realizace projektu:

Výstupy – produkty projektu: