Publikace

Výběr z vydaných publikací:

Mgr. Barbora Smékalová (Somatopedická společnost, o.s.) 

Materiál je šířen Somatopedickou společností, o.s. v rámci udržitelnosti projektu školou bez překážek reg.č. CZ.1.07/1.2.00/14.0130

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
Počet stran: 11

Materiál ke stažení zde.

Diagnostika vývojové poruchy koordinace (vývojové dyspraxie) – developmental coordination disorder (DCD).

Charakteristika dětí s vývojovými poruchami kooordinace

Diagnostická kriteria

Komplexní diagnostika DCD

Doporučení EACD

Vanda Hájková (ed.) a kol.
2009, 1. vydání, brož., formát 145×205, 160 stran
ISBN: 978-80-904464-0-3
EAN: 9788090446403

Kolektivní monografie, kterou vydává v rámci své odborné ediční řady Somatopedická společnost, o.s. ve spolupráci s nakladatelstvím Epocha, zahrnuje 16 odborných příspěvků představujících postupy a strategie řečového, somatického, taktilního a senzorického podněcování osob s omezením kognitivních, mentálních a senzoricko motorických schopností. Publikace je určena pracovníkům speciálně pedagogických zařízení – škol pro těžce a kombinovaně postižené děti a žáky, rodičům a blízkým postižených osob, poradenským pracovníkům, osobním asistentům a asistentům pedagogů, studentům a zájemcům o práci v pomáhajících profesích.
Publikace bude k dispozici na celostátních seminářích Somspol, o.s. (za speciální cenu 125,- Kč) ,dále za běžnou prodejní cenu v odborném knihkupectví Pedf UK v Praze 1, ul.M.D.Rettigové 4, ve vybraných knihkupectvích dalších pedagogických fakult ČR, v distribuční síti nakladatelství Epocha aj.

Vanda Hájková, Iva Strnadová (Eds.)
2011, 1. vydání, brož., 260 stran
ISBN: 978-80-904464-1-0
EAN: 9788090446410

Soubor příspěvků v této kolektivní monografii představuje teoretické poznatky a osvědčené praktické postupy v interdisciplinární podpoře osob s progresivním neurodegenerativním a neurovývojovým onemocněním. Autoři přinášejí aktuální informace z relevantních výzkumů i sociálněvědní praxe, včetně praxe vzdělávací, na kterou je publikace zvláště zaměřena. Nabízejí osvědčené návody pro práci s dětmi a mladými lidmi se zhoršující se úrovní kognitivních, smyslových, mentálních i motorických schopností v důsledku postupně invalidizující, nepříznivé diagnózy. Návody jsou zaměřeny na zachování kvality jejich života a kvality života jejich rodin, zachování vztahů s blízkými osobami a přiměřených kontaktů s okolní společností. Kniha přináší inspiraci pracovníkům pomáhajících profesí, speciálním pedagogům, rodičům, ošetřovatelům a asistentům těchto dětí a mladistvých.
Publikace bude k dispozici za běžnou prodejní cenu v odborném knihkupectví Pedf UK v Praze 1, ul. M.D.Rettigové 4, ve vybraných knihkupectvích dalších pedagogických fakult ČR, v distribuční síti nakladatelství Epocha aj.