Legislativa

Výběr z aktuálních legislativních předpisů:

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. v. r., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Čj. MSMT-21271/2017-5

5. října 2017

Metodický materiál k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů,
jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka.
Počet stran: 10

Materiál ke stažení zde.

Informujeme Vás, že vláda ČR na svém jednání dne 25. září 2017 schválila:

a) nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dne 19. října 2017 byla novela rozeslána ve Sbírce zákonů ČR)
– účinnost od 1. listopadu 2017
Základní informace (školství):
– nepedagogičtí zaměstnanci = zvýšení platových tarifů, číslo přílohy 1 zůstává
– pedagogičtí zaměstnanci = zvýšení platových tarifů, změna čísla přílohy 6 na číslo 7
– zvýšení horní hranice zvláštních příplatků (§ 8)
– skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek = změna čísla přílohy 7 na číslo 8. V příloze je u II. skupiny, bodu 1.1. přidáno a ve školách při zdravotnických zařízeních

b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dne 19. října 2017 bylo nařízení vlády rozesláno ve Sbírce zákonů ČR)
– nové nařízení vlády plně nahradí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (včetně všech novel)
– účinnost od 1. ledna 2018
Základní informace (školství):
– nepedagogičtí zaměstnanci = platové tarify se nemění, číslo přílohy 1 zůstává
– pedagogičtí zaměstnanci = platové tarify se nemění, pouze se mění číslo přílohy 7 na číslo 5
– skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek = změna čísla přílohy 8 na číslo 6

Obě nařízení vlády zde v připojených souborech:

Nařízení vlády č. 340/2017 Sb ke stažení zde. (Předseda vlády Mgr. Sobotka, Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Marksová, Počet stran: 13)

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb ke stažení zde(Předseda vlády Mgr. Sobotka, Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Marksová, Počet stran: 15)

Vyjádření MŠMT k příplatku ve školách při ZZ 2017:

Vyjádření ke stažení zde. (Mgr. Jana Mančalová, Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)