Volby do výboru a revizní komise Somatopedické společnosti, z.s., na období 2022- 2026

Hlasováním členů dne 27. 11. 2021 byli zvoleni zástupci do výboru Somatopedické společnosti, z.s. na období 2022- 2026:   

Doc. PaedDr. Vanda Hájková Ph.D. – předsedkyně výboru

PaedDr. Iva Křivánková – členka výboru

Mgr. Helena Hrbáčová – členka výboru

Mgr. Eliška Ježková – členka výboru

PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D. – členka výboru

Mgr. Blanka Kovandová – členka výboru

 

dále byli také zvoleni zástupci do revizní komise Somatopedické společnosti, z.s:

Doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. – předsedkyně revizní komise

PaedDr. Hana Šmejkalová – členka revizní komise

Mgr. Olga Ludvíková – členka revizní komise

Všem zvoleným členům přejeme hodně úspěchů v jejich práci pro Somatopedickou společnost, z.s.!