Naše společnost pro své členy ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou při dětské léčebně v Janských  Lázních a se Střední školou Olgy Havlové, Janské Lázně připravila odborný seminář ve dnech 19. a 20. 9. 2024 spojený s exkurzí ve školách pro děti a žáky se zdravotním postižením. 

Více informací k zajímavému programu a možnostem ubytování naleznou členové v pozvánce rozeslané na jejich mailové adresy.

Srdečně všechny členy zvu a prosím o online registraci do 25.6.2024 ( viz informace v pozvánce). Akce původně plánovaná na jaře 2024 tak proběhne v podzimním termínu. Věřím, že tentokrát nám to vyjde !

Vanda Hájková

předsedkyně Somatopedické společnosti, z.s.

Zrušení exkurze v Janských Lázních

V Praze 30. 4. 2024

Státní léčebné lázně Janské Lázně přijaly k 30. 4. 2024 opatření pro epidemiologicky závažnou  situaci dle Dezinfekčních plánů pro léčebné zařízení.  Kulturní a společenské akce jsou na dětské léčebně z důvodu epidemiologické situace až do odvolání zrušeny. Toto opatření má dopad na námi připravenou exkurzi 3. 5. 2024, která je z tohoto důvodu také zrušena.

Je nám to velmi líto a všem přihlášeným zájemcům z řad našich členů se omlouváme. Výbor Somatopedické společnosti, z.s. se mimořádně sejde k plánování exkurze pro rok 2025.  Věříme, že si letošní výpadek v programu v příštím roce vynahradíme.  Paní ředitelce ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně a jejímu týmu přejeme hodně sil ke zvládnutí náročné situace.

Jménem výboru Somatopedické společnosti, z.s.

Vanda Hájková

předsedkyně

Fórum praktiků v JÚŠ 2024

Somatopedická společnost, z.s. a Jedličkův ústav a školy Vás srdečně zvou k účasti na Fóru praktiků dne 10. května 2024 s titulem Muži ve speciální pedagogice. Fórum praktiků letos vystřídá pravidelné Diagnostické dny.

Program

9:45 – 10:00    Prezence účastníků a zahájení  (JÚŠ- budova škol, 1. poschodí, divadelní sál)

10:00 – 11:00   I. blok: Prezentace speciálně pedagogických pracovišť a profesních zkušeností speciálních pedagogů

11:00 – 11:15   II. blok: Prezentace výsledků šetření provedeného mezi současnými studenty speciální pedagogiky na pedagogických                                                 fakultách k  prestiži a genderovému kontextu jejich studijní přípravy

11:15 – 11:35   Přestávka, občerstvení

11:35 – 12:30   III. blok: Prezentace speciálněpedagogických pracovišť a profesních zkušeností speciálních pedagogů

12:30 – 13:00   Prohlídka JÚŠ s výkladem, závěr

 

Fórum praktiků se koná v divadelním sále školy Jedličkova ústavu v 1. patře školní budovy, U Jedličkova ústavu 2, Praha 4. Dopravní spojení vede přes Metro C, stanice Vyšehrad, dále pěšky podél kongresového centra k budově školy cca 10 minut.

Fórum praktiků proběhne v rámci realizace projektu OPZ+ Speciální pedagog: inspirací k volbě profese, reg. číslo CZ.03.01.02/00/22_020/0000873, účast na akci je bezplatná.

Na akci je potřeba se registrovat do 30. 4. 2024 prostřednictvím registračního formuláře dostupného z https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdW9wd3pO5tXifVy9kCEAOhM3zSc_6pjQzeq1qQvS4YLt3A/viewform

Akce není určena pouze členům Somatopedické společnosti, jsou na ní vítáni studenti pedagogických fakult a pedagogická veřejnost.

Více info: vanda.hajkova@seznam.cz

Exkurze do Janských Lázní

Somatopedická společnost a  Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 společně se Střední školou Olgy Havlové, Janské Lázně Vás srdečně zvou na exkurzi dne 3. 5. 2024 od 9:30 do 14 hodin ve školách pro děti a žáky se zdravotním postižením v Janských Lázních. Akce je určena pouze členům Somatopedické společnosti, z.s. se zaplaceným ročním příspěvkem. Pro členy je program v Janských Lázních zcela zdarma (platí si pouze ubytování v případě zájmu o přespání). Možnost přihlášení je do 25. 4. 2024 prostřednictvím el. formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeciGiFployKZs1v70mpCDvLYEXfOQqnBlzPHYbrtvp-gbsg/viewform

Organizátor si vyhrazuje právo na uzavření registrace při naplnění kapacity semináře v dřívějším termínu.

UBYTOVÁNÍ

z 2. na 3. 5. 2024 v Janských Lázních si zajišťuje a hradí každý účastník samostatně

z 3. na 4. 5. 2024 je možno pro zájemce zajistit na internátě střední školy  ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením za 526,- Kč/osoba.  S žádostí o zajištění ubytování se obracejte na p. Helenu Hrbáčovou do 19. 4. 2024,   e-mail: helahr@centrum.cz, tel.: 605 537 995.

Stravu si zajišťuje každý účastník sám.

Těšíme se na setkání s Vámi !

Pozvánka na XXIII. Hradecké pediatrické dny

Dovolujeme si naše členy jako každým rokem pozvat na XXIII. Hradecké pediatrické dny, které se konají 24. – 25. 11. 2023 v Kongresovém centru ALDIS, v Hradci Králové. Přihlášení a informace jsou na http://www.pediatriehk.cz/

Těšíme se na naše setkání !

Diagnostické dny 2023

Somatopedická společnost , z.s.  srdečně zve speciální pedagogy a ostatní odborníky ze škol a školských poradenských zařízení na tradiční Diagnostické dny v JÚŠ :

Místo konání: Jedličkův ústav a školy, budova školy- divadelní sál, Praha 2 – Vyšehrad.

Odborný seminář s titulem Vzdělávací dráhy lidí s tělesným postižením život ohrožující stavy a první pomoc v práci speciálního pedagoga se koná dne 25. 4. 2023 při příležitosti 110. výročí založení JÚŠ.

 

Konference Krizové situace ve škole

Somatopedická společnost, z.s. informuje své členy o konferenci Krizové situace ve škole, která se koná dne 1. 12. 2022 v centru Prahy. V případě zájmu o účast kontaktujte email seminare@pasparta.cz a do předmětu uveďte Konference Krizové situace ve škole. Celé znění pozvánky a harmonogram viz.: Pozvanka_Krizove_situace_ve_skole_1_12_2022

Volby do výboru a revizní komise Somatopedické společnosti, z.s., na období 2022- 2026

Hlasováním členů dne 27. 11. 2021 byli zvoleni zástupci do výboru Somatopedické společnosti, z.s. na období 2022- 2026:   

Doc. PaedDr. Vanda Hájková Ph.D. – předsedkyně výboru

PaedDr. Iva Křivánková – členka výboru

Mgr. Helena Hrbáčová – členka výboru

Mgr. Eliška Ježková – členka výboru

PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D. – členka výboru

Mgr. Blanka Kovandová – členka výboru

 

dále byli také zvoleni zástupci do revizní komise Somatopedické společnosti, z.s:

Doc. PhDr. Kateřina Hádková Ph.D. – předsedkyně revizní komise

PaedDr. Hana Šmejkalová – členka revizní komise

Mgr. Olga Ludvíková – členka revizní komise

Všem zvoleným členům přejeme hodně úspěchů v jejich práci pro Somatopedickou společnost, z.s.!

XXI. Hradecké pediatrické dny

Srdečně Vás zveme na XXI. Hradecké pediatrické dny 27. 11. 2021, které ve spolupráci se Somatopedickou společností, z.s. tradičně organizují agentura BPP společně s Dětskou klinikou LF UK a Fakultní nemocnicí Hradec Králové v Kongresovém centru ALDIS.

Připravili jsme pro naši „učitelskou“ sekci zajímavý program:
Více informací o programu a k registraci na XXI. Hradecké pediatrické dny ZDE.

Letošní setkání bude spojeno s volbami do výboru Somatopedické společnosti, z.s. Volby „na místě“ budou doplněny možností volit elektronicky pro ty, kteří se akce v Hradci nezúčastní. Instrukce k volbě budou všem členům naší společnosti rozeslány nejpozději týden před konáním akce.

Z důvodu programové pauzy v r. 2021 mají všichni členové společnosti, kteří uhradili členský poplatek na rok 2021, automaticky odpuštěnou platbu členství na následující rok (2022). Kdo členství na r.2021 neuhradil, uhradí v běžném termínu (do konce března 2022) členství na další rok.

Věříme, že se přes návraty epidemie naše nejbližší setkání i všechna následující úspěšně uskuteční, proto již nyní plánujeme místa, časy a tematická zaměření. Program plánovaný na r. 2022 bude do konce tohoto roku zveřejněn na stránkách.

Budeme se těšit na setkání s Vámi!
Výbor Somatopedické společnosti, z.s.

Aktuální série výzev a doporučení České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Somatopedická společnost uvádí sérii aktuálních výzev a doporučení připravených Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání.

Desatero pro rodiče dětí (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami:

zdroj: https://cosiv.cz/cs/2020/03/19/desatero-pro-rodice-deti-nejen-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/

Výzva k pomoci v učení dětem, které doma nemají připojení na internet:

zdroj: https://cosiv.cz/cs/2020/03/24/vyzva-k-pomoci-v-uceni-detem-ktere-doma-nemaji-pripojeni-na-internet/

Výzva k pomoci dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám:

zdroj: https://cosiv.cz/cs/2020/03/27/vyzva-k-pomoci-detem-s-tezkym-zdravotnim-postizenim-a-jejich-rodinam/

Jak pomoci dětem zvládat stres spojený s pandemií nemoci COVID-19:

zdroj: https://cosiv.cz/cs/2020/03/27/jak-pomoci-detem-zvladat-stres-spojeny-s-pandemii-nemoci-covid-19/