Vyjádření MŠMT k postavení škol při zdravotnických zařízeních

Somatopedická společnost upozorňuje na vyjádření MŠMT k postavení škol při zdravotnických zařízeních – viz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/7-informace-pro-skoly-pri-zdravotnickych-zarizenich

Somatopedický seminář 2016 – Valná hromada Somatopedické společnosti.

Dne 8. 12. 2016 proběhla v rámci Somatopedického semináře 2016 Valná hromada členů Somatopedické společnosti. Více o usnesení Valné hromady:

 Usneseni_VH_8_12_2016