Diagnostické dny 2023

Somatopedická společnost , z.s.  srdečně zve speciální pedagogy a ostatní odborníky ze škol a školských poradenských zařízení na tradiční Diagnostické dny v JÚŠ :

Místo konání: Jedličkův ústav a školy, budova školy- divadelní sál, Praha 2 – Vyšehrad.

Odborný seminář s titulem Vzdělávací dráhy lidí s tělesným postižením život ohrožující stavy a první pomoc v práci speciálního pedagoga se koná dne 25. 4. 2023 při příležitosti 110. výročí založení JÚŠ.
Program:
 9:45 – 10:00    Prezence účastníků  (JÚŠ- budova škol, 1. poschodí, divadelní sál) + zahájení
10:00 – 10:20    Školy Jedličkova ústavu v průběhu času (Petr Kolář, JÚŠ)
10:20 – 10.40    Práce SPC Jedličkova ústavu a škol s žáky na běžných školách (Markéta Benoniová a kol., JÚŠ)
10:40 – 11.00    Studijní motivace žáků SŠ v Jedličkova ústavu a školách (Radek Musílek, JÚŠ)

11:00 – 11:15     Přestávka, občerstvení

11:20 – 11:40   Studenti s pohybovým postižením na VŠ (Kristýna Janyšková, PedfUK)
11:40 – 12:00   Osobní zkušenosti absolventky JÚŠ při studiu na VŠ (Monika Šimků, HTF UK)     

12:00 – 12:30   Přestávka, občerstvení

12:30 – 13:00   Činnost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (mluvčí ZZS  Bc. Ivo Novák)
13:00 – 13:30   Praktické použití Rautekovy zotavovací polohy, aneb na co si dát pozor, kardiopulmonální                                                         resuscitace postiženého s  morfologickými změnami páteře  (PhDr. Mgr. Pavel Böhm, Ph.D.,                                                     MSc.,MBA, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva ČVUT v Praze)
13:30 – 14:00  Zkušenosti spojené s domácí umělou plicní ventilací (Kamila Zikmundová, koordinátorka oddělení                                         DUPV Nemocnice  Ostrov)
14:00 – 14:30  Děti s život limitujícími onemocněními v paliativní medicíně (MUDr. Mahulena Exnerová,                                                          primářka dětského odd. a DIOP, NH Hospital a.s.- Nemocnice Hořovice)

Na akci je nutné se předem registrovat vyplněním registračního formuláře nejpozději do 20. 4. 2023. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijímat přihlášku k účasti v případě zaplnění kapacity sálu. Vstup do registračního formuláře : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciSd7Z_KirkMhS0oElTg23v4S9_V7IZhryGiIYrxuh1hxs_w/viewform?usp=sf_link

Akce je určena členům Somatopedické společnosti, z.s. (s řádně uhrazeným členským příspěvkem na r. 2023 mají vstup bezplatný), pracovníkům školských poradenských pracovišť, speciálním pedagogům v terénu českého školství. Účastnický poplatek pro nečleny činí již tradičně 250 Kč a musí být uhrazen převodem na účet Somatopedické společnosti, z.s. u FIO banky a.s. 2501080300 / 2010 nejpozději 3 dny před akcí.