Vyjádření MŠMT k postavení škol při zdravotnických zařízeních

Somatopedická společnost upozorňuje na vyjádření MŠMT k postavení škol při zdravotnických zařízeních – viz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/7-informace-pro-skoly-pri-zdravotnickych-zarizenich