Dne 8. 12. 2016 se v Myslíkově ul. 7, Praha 1 koná Somatopedický seminář, na který jsou zváni členové Somatopedické společnosti. V rámci setkání proběhne valná hromada členů, kteří zvolí vedení společnosti na funkční období do r. 2020 a budou seznámeni s návrhem změny právní formy společnosti. Kromě odborných příspěvků proběhne jednání zástupců škol při zdravotnických zařízeních k aktuálnímu postavení těchto škol a k požadavku kvalifikace jejich pedagogů. Více informací:

Somatopedický seminář 2016 – CV kandidátů výboru SOMSPOL volby 2016

 CV_kandidatu_vyboru_SOMSPOL_volby_2016