Somatopedická společnost , z.s.  srdečně zve speciální pedagogy a ostatní odborníky ze škol a školských poradenských zařízení na tradiční Diagnostické dny v JÚŠ dne 25.4.2023 s titulem : „Život ohrožující stavy a první pomoc v práci speciálního pedagoga“

Místo konání: Jedličkův ústav a školy, budova školy, Praha 2 – Vyšehrad.

Naši členové s abonentním právem mají vstup na akci zdarma, ostatní s registračním poplatkem ( více k registraci : vanda.hajkova@seznam.cz)

Program bude zveřejněn již brzy na našich stránkách.