Kultura na dotek

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340
OP: Praha – pól růstu ČR – MHMP
Příjemce: Somatopedická společnost, z.s., Praha
Realizace: 1.11.2017 – 31.7.2019
Cíle projektu
Kalendář projektu
Aktivity projektu
Postup projektových prací v 1. monitorovacím období

————————————————-

Cílem projektu je je nabídnout pražským středním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzívní vzdělávání a MKV. Aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů MKV do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro mediátorské zvládnutí interkulturního konfliktu na SŠ jejich přípravou v cyklu mediačních workshopů. Cílem je také rozšířit aktivizační a kooperační formy práce s žáky SŠ v oblasti MKV, interkulturní a osobnostní výchovy a rozšířit možnosti sdílení dobré praxe mezi žáky, pedagogy i zapojenými školami. Dílčím cílem je rovněž posílení schopnosti středních škol průběžně hodnotit vlastní proinkluzivní postupy a interní procesy a změny v kontextu požadavků inkluzivní praxe.

Kalendář projektu: 

  • do 30. 5. 2018 – odevzdání 1. Zprávy o realizaci

Vybrané aktivity:
KA1_Práce s příběhy pro aktivní účast žáků SŠ v celoročním projektu MKV
KA2_Příprava a zavádění strategických plánů multikulturní výchovy na středních školách
KA3_Vzdělávání pedagogů v oblasti interkulturní mediace
KA4_Evaluace aktivit pro inkluzivní rozvoj škol

Postup projektových prací v 1. monitorovacím období: